Pagrindinis

/

Projektai

Kategorija

Vykdomi projektai

Projektas „Šeimų, auginančių autistiškus vaikus, savitarpio pagalbos stiprinimas dramos terapijos metodo pagalba”

Projektas „Šeimų, auginančių autistiškus vaikus, savitarpio pagalbos stiprinimas dramos terapijos metodo pagalba”

Projektą finansuoja SADM – Projektui skirta suma 9000,00 Eur.

Projekto tikslas – autistiškų vaikų ir jų šeimos narių savitarpio pagalbos, emocinės sveikatos, bendravimo ir socialinių įgūdžių stiprinimas panaudojant dramos terapijos metodą. Siekiant užsibrėžto tikslo nusimatėme šiuos uždavinius:

01

Stiprinti autistiškų vaikų ir jaunuolių pasitikėjimą savimi, bendravimo ir socialinius įgudžius. Šiam uždaviniui pasiekti planuojama 2022 metais suteikti 240 val. reguliarius dramos terapijos technikomis paremtus grupinius ir individualius užsiėmumus.

02

Gerinti autistiškų vaikų brolių ir sesių, neturinčių raidos sutrikimų, emocinę sveikatą organizuojamuose grupiniuose susitikimuose su socialiniu darbuotoju, kurių metu dramos terapijos metodo pagalba bus ieškoma tinkamų jausmų išraiškos ir sudėtingų gyvenimiškų situacijų įveikos būdų. Viso planuojama suteikti 2 val. trukmės 10 savitarpio pagalbos grupių šiai tikslinei grupei.

03

Teikti savitarpio pagalbą ir emocinę paramą autistiškus vaikus, auginantiems tėvams. Šiam uždaviniui pasiekti kas mėnesį bus organizuojami grupiniai susitikimai, kurių metu dramos terapijos metodais paremtos veiklos leis saugiai išreikšti savo jausmus, patirti bendrumo jausmą, rasti sudėtingų gyvenimiškų situacijų įveikos būdų. Viso planuojama suteikti 2 val. trukmės 10 savitarpio pagalbos grupių šiai tikslinei grupei.

04

Plėsti ir stiprinti asociacijos savanorių gebėjimus įsitraukiant į terapinius uždiėmimus. Šiam tikslui pasiekti bus pasitelkta 2-3 savanoriai, kurie įgys įgudžių darbe su autistiškais vaikais ir jaunuoliais, jų šeimos nariais.

Projekto tikslinė grupė: 1. Autistiški vaikai ir jaunuoliai; 2. Autistiškų vaikų neurotipinės raidos broliai ir sesės; 3. Autistiškus vaikus auginantys tėvai.

Projektas Asociacijos “Vilniaus Lietaus vaikai” institucinių gebėjimų stiprinimas

Projektas Asociacijos “Vilniaus Lietaus vaikai” institucinių gebėjimų stiprinimas

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis. Projektui skirta suma- 18092,00 Eur

Projekto tikslas – stiprinti asociacijos „Vilniaus lietaus vaikai” institucinius gebėjimus plėtoti socialinio verslo veiklą, didinti organizacijos finansinį tvarumą, stiprinti asociacijos kompetencijas. Siekiant užsibrėžto tikslo nusimatėme šiuos uždavinius:

01

Plėtoti socialinio verslo veiklą, stiprinant autistiškus jaunuolių darbinius įgūdžius socialinių dirbtuvių veikloje.

02

Stiprinti asociacijos bendruomenės narių žinias ir kompetencijas autistiškų vaikų Lytiškumos ugdymo srityje, panaudojant 2022 metais sukurtą Lytiškumo ugdymo modelį.

03

Didinti asociacijos finansinį tvarumą ir darbuotojų verslumo įgūdžius.

04

Plėsti aktyviai įsitraukiančių į asociacijos veiklas savanorių skaičių.

Laukiami projekto rezultatai:

– Sukurta 1 socialinio verslo iniciatyva, kurioje darbinius įgūdžius stiprina ne mažiau nei 10 autistiškų paauglių ir jaunuolių, įdarbintas vienas autizmo negalią turitis jaunuolis.

– Socialinių dirbtuvių veikloje pritraukta ne mažiau nei 10 savanorių. Veikla vyks 6 mėn. 3 denas per savaitę.

– 2023 metais išplėtotos 2 naujos partnerystės su verslo įmonėmis socialinių dirbtuvių veikloje.

– Išplėtotas bendradarbiavimas su 4 Vilniaus miesto specialiosiosmis mokyklomis. Pritrauktų paramos – lėšų ir pardavimo pajamų iš socialinio verslo veiklos didėjimas 10 proc. 2023 metais ir kiekvienais paskesniais metais.

Projektas „Psichikos svekatos ambasadorių iniciatyva ŽVELK GILIAU bandomasis projektas”

Projektas „Psichikos svekatos ambasadorių iniciatyva ŽVELK GILIAU bandomasis projektas”

Projektas finansuojamas Higienos instituto prie Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis. Projektui skirta suma- 26200,00 Eur

Projekto tikslas – mažinti psichikos sveikatos stigmą visuomenėje, pasitelkiant ambasadorius kurie dalinsis savo asmenine patirtimi apie autizmo spektro sutrikimą.

Projekto vykdymo veiklos:

Psichikos sveikatos ambasadorių paieška; psichikos sveikatos ambasadorių mokymai; psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos viešinimas; psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos renginiai; psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos socialinių kontaktų vystymas; viešinimo veiklos.

Laukiami kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai: 180 socialinių kontaktų ir dalyvių pritrauktų renginiuose apie psichikos sveikatos stigmos mažinimą; 20 pritrauktų ambasadorių.

Įgyvendinti projektai

Scroll to Top
Skip to content