Projektai

Vykdomi projektai

Asociacijos "Vilniaus lietaus vaikai" strateginių veiklų stiprinimas ir plėtra

Projektas finansuojamas NVO fondo prie SADM lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024.04.01-2024.12.31. Projektą administruojanti įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. Projektui skirta suma - 14.832,00 Eur

Projekto tikslas - plėtoti Asociacijos "Vilniaus lietaus vaikai" tarptautinius ryšius su NVO dirbančiomis Skandinavijos šalyse, stiprinti komunikacijos gebėjimus ir veiklos viešinimą, sukurti socialinių dirbtuvių veiklos organizavimo procesus pasitelkiant tarptautinių partnerių gerąją patirtį.

Laukiami projekto rezultatai ir poveikis:

– Įdiegti inovatyvūs veiklų įvairove ir Skandinavijos šalių patirtimi paremti socialinių dirbtuvių procesų organizavimo mechanizmai;

– Užmegztos ir sustiprintos dvi tarptautinės partnerystės su Danijoje ir Suomijoje veikiančiomis NVO teikiančias socialinių dirbtuvių ir apgyvendinimo paslaugas autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims;

– Sustiprintas asociacijos matomumas, teikiamų socialinių paslaugų žinomumas pasitelkus komunikacijos ekspertą, sklaidą media portaluose ir socialiniuose tinkluose;

– Pasikeitusi pajamų struktūra bendroje asociacijos pajamų sumoje, siekiant rezultato mažinti projektinį finansavimą ir auginti pardavimo pajamas iš socialinių dirbtuvių veiklos;

– Užmegztos ne mažiau 5 naujos partnerystės su verslo atstovais dėl gaminamų produktų prekybos tinklų plėtojimo;

– Sukurti procesų organizavimo mechanizmai, siekiantys ugdyti socialinio verslo tęstinumą ir tvarumą;

– Asociacijos dirbtuvių veikloje įdarbinti 2 autizmo spektro sutrikimą turintys jaunuoliai.

"Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione"

Projektas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus programos 202 „Socialinė apsauga“, sąmatos Nr. 6000676. 

Projektas finansuojamas 2021–2029 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis

Asociacija „Vilniaus lietaus vaikai” tęsia socialinių dirbtuvių paslaugos teikimą ir kartu su projekto vykdytoju Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei partneriu Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2024 m balandžio mėnesį pradeda įgyvendinti projektą.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Asociacijos „Vilniaus lietaus vaikai” vykdoma veikla – socialinės dirbtuvės.

Socialinės dirbtuvės yra tęstinis, ilgalaikį poveikį ir naudą turinti veikla, teikianti abipusę naudą tiek darbo rinkai, tiek žmogui su negalia.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti darbingo amžiaus asmenų su intelekto ir/ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2024-2029m.
Daugiau informacijos apie Projektą ir jo vykdomas veiklas rasite paspaudus nuorodą.

Skip to content